Heroriëntatie MoVe per 2023

14-12-2022

De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen bij MoVe veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van goede voorstellen voor het Bestuurlijk Overleg – Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO-MIRT).

Afgelopen november hebben we een groot succes behaald met bestuurlijke afspraken over investeringen van rijk en regio van ruim 4 miljard euro. De komende tijd gaan de projectorganisaties hard aan de slag om deze projecten verder te brengen. Tegelijkertijd zijn er twee vragen aan de MoVe-partijen: Hoe gaat MoVe verder in het ontwikkelen van nieuwe programma’s en projecten? Wat betekent dit voor de geografische en inhoudelijke scope van het programma?

Waarnemend programmamanager van MoVe, Gerard Snel: “Met de directeuren en later de bestuurders denken we na over het ontwikkelprogramma van MoVe. Uitgangspunt is de samenwerking van Rijk en regio; dat willen we vasthouden en blijft enorm belangrijk. De opgaven waarmee we dit programma gestart zijn, zijn nog niet verdwenen. Denk daarbij aan het versnellen van de woningbouw, de verduurzaming, de kansen voor mensen en de economische samenhang. Met de BO-MIRT-afspraken realiseren we een mooi deel van de Adaptieve Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV), maar zeker niet alle. Ook daarin moeten nog stappen gezet worden. Daarnaast zijn we een Adaptieve Ontwikkelstrategie aan het opstellen voor wegen, fiets en logistiek, ook daarin worden opgaven geïdentificeerd waar we aan kunnen werken.

De succesvolle samenwerking binnen MoVe zou kunnen worden verbreed met meer onderwerpen dan de mobiliteit en verstedelijking. Denk aan groen en recreatie, klimaatadaptatie of energietransitie. Dat zijn vragen die we de komende periode in het directeurenoverleg van MoVe gaan bespreken. Daarmee ligt er een mooie taak voor de nieuwe kwartiermaker/programmamanager MoVe, Guus Holtring. Hij volgt Peter Verbon op.”

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.