Aanpak

De regio Rotterdam Den Haag is één van de drukste regio’s van Nederland en heeft een veelzijdige economie. Met motoren als de Rotterdamse haven, de Greenport West-Holland en een groeiende kennis- en diensteneconomie in en rond de steden en de campussen in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam. De regio groeit verder door de voorziene groei in bovengenoemde sectoren en de ambitie om 170.000 nieuwe woningen te bouwen tot 2040.

Dat stelt ons in deze regio voor drie grote uitdagingen:

  • Druk op bereikbaarheid: groei van inwoners en van de logistiek zal bij ongewijzigd beleid leiden tot grote en hardnekkige bereikbaarheidsknelpunten op de weg en in het OV (link naar NMCA);
  • Ruimtedruk: de groei van woningen, bedrijven en vervoer zet druk op de schaarse ruimte in de regio;
  • Economische groei stimuleren/bevorderen : de regio kent een onbenut economisch potentieel door achterblijvende agglomeratiekracht (bron rapport OESO)

We zoeken naar integrale oplossingen voor deze uitdagingen in de volgende programmalijnen:

  • Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking.  De Schaalsprong MOVV betekent dat het openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad meegroeit met de forse verstedelijking en uiteindelijk in capaciteit verdubbelt.  In 2019 zijn hierover afspraken gemaakt in het  verstedelijkingsakkoord van de Zuidelijke Randstad voor de woningbouw-programmering langs de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht. Hierdoor zijn meer banen en voorzieningen voor mensen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst duurzaam bereikbaar.
  • Logistiek in en om de Stad. Logistiek heeft een flink aandeel in het verkeer. In de bouwlogistiek werken we aan het optimaliseren van logistieke bouwproces zodat dit minder vervoersbewegingen nodig heeft. Dit bevordert het bouwtempo en leidt tot minder (stokstof) emissies. Met Greenport West Holland werken we aan het versterken van het logistiek versnetwerk in de regio.
  • Slimme netwerkontwikkeling. Het OV, de fiets en de auto vormen integrale ketens. In het verlengde van de adaptieve ontwikkelstrategie metropolitaan OV en verstedelijking (AOS) onderzoeken we in 2021 de ontwikkeling van wegen en fietsnetwerken.  In 2022 komen we met een integrale netwerkstrategie MoVe.

De samenwerkende partijen stellen elk jaar een meerjaren programmering 2040 vast die aangeeft wanneer en met welk project gestart moet worden om op tijd gerealiseerd te zijn.

 

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.