Adriaan Nuijten

Projectleider KTA
Adriaan
Mobiel: 06 - 1116 9843

Adres

Postadres

Vestiging

Geboortedatum

10 July 1973

Expertise

Werkdagen

Opmerkingen

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen