Projecten

We werken tegelijkertijd aan verschillende projecten. In MoVe kennen projecten verschillende stadia. We volgen daarbij de MIRT-spelregels.

Op dit moment werken we aan vier grotere gebiedsprojecten. Twee van deze projecten betreffen de verkennende onderzoeken Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Verder wordt er gewerkt aan twee plannen voor gebiedsuitwerking die een sterke relatie kennen met de programmalijnen: Voorne-Putten en Haven Rotterdam en Greenport 3.0 Westland. Dit zijn de projecten die onder MoVe vallen en zullen bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een korte termijnaanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

 

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen