MoVe, Mobiliteit en Verstedelijking

MoVe houdt de regio Rotterdam-Den Haag in beweging. Door nu bereikbaarheidsmaatregelen te nemen waar nodig en voorbereidingen te treffen voor de toekomst.

Dit doen we slim, innovatief en adaptief, door bereikbaarheid en verstedelijking in samenhang te ontwikkelen.

Daarmee verbinden we mensen, organisaties en netwerken en dragen we bij aan een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving. We maken afspraken over:

  • schaalsprong in het OV in samenhang met verstedelijking langs de hoofdassen van het OV. Hiermee krijgen mensen meer banen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst duurzaam bereikbaar

  • verbetering van de logistieke efficiëntie en bereikbaarheid in de regio en in de steden. Hiermee dragen we bij aan de concurrentiepositie van de mainport Rotterdam en de greenports en aan de doorstroming van verkeer in de steden

  • ontwikkeling van slimme netwerken, waarin OV, fietsen en auto’s integrale ketens vormen. Hiermee zorgen we voor keuzemogelijkheden voor de reizigers en een efficiënt mobiliteitssysteem.

          Move, the  movie                

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

 

MOVE projecten 2021Focus voor 2021

Afspraken BO-MIRT 2020

 

Nieuws

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen