Programma MoVe

De regio Rotterdam Den Haag is één van de drukste regio’s van Nederland en heeft een veelzijdige economie. Het programma MoVe werkt aan een betere bereikbaarheid: slim, innovatief, adaptief én hand in hand met verstedelijking. Daarmee verbinden we mensen, organisaties en netwerken en dragen we bij aan een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving.

Meer weten

Bekijk de video "Hoe houden we de regio Rotterdam - Den Haag in de toekomst bereikbaar?". Video niet zichtbaar? Accepteer cookies.es.k

 

 

Laatste nieuws

→ Aanmelden nieuwsbrief

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"185731"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

Uitdagingen

  • Druk op bereikbaarheid: groei van inwoners en van de logistiek zal bij ongewijzigd beleid leiden tot grote en hardnekkige bereikbaarheidsknelpunten op de weg en in het OV Integrale Mobiliteits-analyse IMA
  • Ruimtedruk: de groei van woningen, bedrijven en vervoer zet druk op de schaarse ruimte in de regio
  • Economische groei stimuleren/bevorderen: de regio kent een onbenut economisch potentieel door achterblijvende agglomeratiekracht (bron rapport OESO)

Programmalijnen

 

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen