Logistiek in en om de stad

De regio Rotterdam Den Haag is één van de drukste regio’s van Nederland. Gekenmerkt door een veelzijdige economie, met motoren als de Rotterdamse Haven, de Greenport West-Holland en een groeiende kennis- en diensteneconomie in en rond de steden en de campussen. De regio groeit de komende decennia verder. Er ligt een grote woningbouwopgave (240.000 nieuwe woningen tot 2040), een voorziene groei in de logistieke sector én onbenut economisch potentieel door achterblijvende agglomeratiekracht.

Ambitie

Het kabinet zet in op emissiearme bouw(logistiek) voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maatregelen daarvoor mogen geen vertraging geven in het bouwproces of de maatschappelijke lasten verhogen.
MoVe heeft als doel de emissies te verminderen, zodat het leefmilieu aantrekkelijk blijft en werkt aan een roadmap. Om enerzijds de incentives voor efficiënter bouwverkeer vanuit wet- en regelgeving in te zetten en anderzijds het het ontstaan van logistieke systemen te faciliteren zoals bouwhubs en overslagplaatsen.

De meerwaarde van de MoVe programmalijn ‘Logistiek in en om de stad’ ligt in het formuleren van een gezamenlijke ontwikkelstrategie en het verbinden van partijen en initiatieven.

Praktische focus van de programmalijn ligt op:

  • Stadslogistiek
  • Bouwlogistiek
  • Verslogistiek Mainport-Greenport.

Stadslogistiek

Het goederenvervoer door de stad, de stadslogistiek, speelt een steeds grotere rol in het mobiliteitssysteem. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de enorme toename van het aantal koeriersfietsen, bakfietsen en bestelbusjes voor het afleveren van pakketjes en maaltijden aan huis.
Daarnaast staan we in onze regio voor een grote opgave met het zero emissie maken van de stadslogistiek in 2025. Samenwerking van verschillende gemeenten is nodig om die opgave succesvol voor elkaar te krijgen.
Een andere opgave binnen stadslogistiek is het bereikbaar maken en toegankelijk houden van nieuwe en bestaande woningen. Onder andere voor pakketleveringen, zodat spullen kunnen worden gebracht en gehaald.

Het is belangrijk dat er een visie voor de langere termijn wordt ontwikkeld. Dat rekening gehouden wordt met de veranderende logistieke stromen in de stad en de algehele ontwikkeling van de stad. Daar gaat de Adaptieve Ontwikkel Strategie (AOS) over waar MoVe aan werkt. De zones hebben een (regionaal) effect op het ruimtegebruik van het gebied.

Bouwlogistiek

De komende jaren wordt er veel gebouwd, tot aan 2040 zo’n 240.000 woningen in de Zuidelijke Randstad. Het is jammer dat we vaak moeten uitleggen dat deze opgave ook veel verkeersbeweging veroorzaakt en dat je daar wat aan kan doen. Dat kan zowel vanuit de overheid als vanuit de markt aangepakt worden.

Voor de hotspots in onze regio zoals CID-Binckhorst en Katendrecht moeten we de komende jaren zorgen dat de bouw niet teveel hinder oplevert. Daar kun je vanuit de overheid op sturen bijvoorbeeld door te helpen aan informatievoorziening over beschikbare op- en overslaglocaties voor goederen. Daarnaast kun je ook  verkeersbesluiten nemen, in het proces van vergunningverlening een aantal voorwaarde opnemen en gebiedsgericht samenwerken met ontwikkelaars en aannemers.

Meer over Bouwlogistiek leest u hier

Verslogistiek

Het pakket logistiek omvat ook de verslogistiek van de Mainport-Greenport. De productie en de bewerking van vers-goederen is een belangrijke economische kracht waar ook veel logistiek bij komt kijken. Daardoor zie je veel stromen met vers-goederen in Zuid-Holland, het werkgebied van MoVe.
Voor de verslogistiek vindt MoVe aansluiting met het programma Topcorridors. Zij werken aan het optimaliseren en verbeteren van goederenvervoer voor de lange afstanden over gedefinieerde corridors. MoVe werkt aan de verbetering en optimalisatie van vervoer over kortere afstanden binnen Zuid-Holland.
De opgave Mainport-Greenport is dat we het voor elkaar krijgen om de druk die we de komende jaren gaan zien op het wegennetwerk in onze regio, waar veel versproducten worden vervoerd, op een betere manier te managen door een systeemverandering. Dat kan bijvoorbeeld door zgn. reefer-hubs in te zetten of door meer vervoer over water in plaats van over de weg (modal shift).

De rol van MoVe

Ruimte wordt hét grote vraagstuk de komende jaren, ook voor logistiek. Er moeten afspraken worden gemaakt over wat we met de ruimte doen. MoVe brengt partijen bij elkaar, denkt met stakeholders na hoe we dat het beste kunnen doen en komt met voorstellen.

Voor meer informatie over logistiek in en om de stad kunt u contact opnemen met MoVe: 
MoVe-rdh@minienw.nl

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.