MIRT-Verkenning CID Binckhorst

Uitzicht gebouwen Haagse regio

Urgentie

Tot 2040 komen er in dit gebied zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. Om het gebied goed bereikbaar te houden, wordt er een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) aangelegd. De verschillende treinstations in het gebied bieden een goede basis voor betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Door het openbaar vervoer meer prioriteit te geven kan de stad groeien. Samen met fietsen en lopen zorgt het OV ervoor dat veel mensen snel en comfortabel op hun bestemming komen.

De HOV-verbinding en ook andere mobiliteitsmaatregelen dragen bij aan de volgende doelen:

  • Door betere bereikbaarheid met OV, lopen en fietsen kunnen er meer woningen en banen in de Binckhorst komen. Zonder dat er meer autoverkeer nodig is. Zo neemt het tekort aan woningen af en kunnen mensen in de stad blijven wonen en werken. Ook mensen van buiten dit gebied kunnen profiteren van de werkgelegenheid.
  • Er komt minder verkeer op drukke punten zoals het Rijswijkse Plein en de Binckhorstlaan. Een ov-verbinding voorkomt extra verkeer op de A4 en A12 en ontlast het spoor tussen Delft-Den Haag-Leiden. Delft, Leidschenveen en Zoetermeer zijn beter bereikbaar.
  • Door voorrang te geven aan lopen, fietsen en openbaar vervoer (mobiliteitstransitie) ontstaat meer ruimte in de stad voor wonen, werken en verblijven.  Bekijk hier de animatie

Uitzicht Binckhaven

Vervolgstappen

Momenteel worden drie openbaar vervoersystemen onderzocht: een HOV-tram, een lightrail en een Bus/ART. Elk met zijn eigen kenmerken.

  Tram van HTM in Den HaagRET bij halteRijdende bus

Geld gereserveerd

Er is maar liefst 150 miljoen euro gereserveerd voor de bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst in Den Haag.

Bijgevoegd de afgeronde onderzoeken:

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen : In de eerste, Analytische, fase van de Verkenning zijn tien alternatieven onderzocht en beoordeeld met behulp van een afweegkader. De drie doelen van de Verkenning vormden de basis van dit afweegkader. Inzichten uit de vergelijking van de Alternatieven leidden vervolgens tot drie Kansrijke Alternatieven die zijn omschreven in Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau:  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek voor het nog op te stellen Plan-MER te beschrijven. De NRD beschrijft welke alternatieven onderzocht worden en welke criteria en methoden de onderzoekers gebruiken om de milieueffecten in beeld te brengen van de drie kansrijke alternatieven.

Nota van Antwoord op de NRD: In de Nota van Antwoord zijn alle binnengekomen zienswijzen op de NRD gebundeld en beantwoord. Er staat beschreven op welke wijze de zienswijzen worden meegenomen in het verdere onderzoek. Ook is het advies van de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. opgenomen. De reactie op dit advies en hoe het wordt meegenomen in het onderzoek is bijgesloten.

Kijk voor alle informatie op de projectwebsite www.binckhorstbereikbaar.nl

 

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen